Textomet

Obchodní podmínky

  • s účinností od 26. června 2023

Tyto obchodní podmínky jsou vydány dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která registrací na webové stránce www.textomet.cz uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím. Prodávajícím je fyzická osoba:

Ing. Miroslav Holec
Tryskovická 1015/21
196 00, Praha 9 - Čakovice
IČ: 71981420, DIČ: CZ8612221266

Ceny služeb jsou vždy uvedené na webové stránce textomet.cz a kupující je povinen se s nimi seznámit před registrací. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu s fyzickou osobou a má právo ukončit smlouvu bez udání důvodu a to zcela bez odkladně a bez předchozího upozornění. V případě ukončení smlouvy prodávajícím z důvodu porušení obchodních podmínek kupujícím, není prodávající povinen vrátit kupujícímu částku za služby, které kupující nevyužil.

Kupující je povinnen využívat platformu textomet.cz k účelu, ke kterému byla vytvořena. Kupující dále bere na vědomí, že pravidla a ujednání služby textomet doplňují dále body 2, 3, 7, 8 podmínek uvedených službou OpenAI. Porušení těchto podmínek může vést k ukončení smlouvy prodávajícím a zablokováním účtu.

Kupující jakožto spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle § 1837/l, protože služba má digitální charakter, není dodávána na hmotném nosiči a je dodávána s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil spotřebiteli, že nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající a kupující mají právo kdykoliv a bez udání důvodu vypovědět smlouvu o registraci.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užívání v rozporu s jeho určením. Prodávající dále nenese odpovědnost za kvalitu generovaných výstupů, jelikož tyto výstupy jsou generovány službou OpenAI. Kupující se před nákupem seznámil s nedostatky a omezeními služby OpenAI a kupní smlouvu uzavírá na základě těchto znalostí. Prodávající negarantuje nepřetržitou dostupnost webové aplikace především s ohledem na údržbu systému nebo výpadky služeb třetích stran, které jsou pro provoz služby nutné. V případě odstávek systému prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího a autorská práva k obsahu náleží prodávajícímu.

Platba za digitální obsah je možná převodem na účet nebo platební kartou. Platby jsou párovány automaticky a realizovány pomocí systému Fakturoid, platební brány PayPal a Comgate (Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové). Berte prosím na vědomí, že zprocesování platby může trvat několik minut. Více informací o platbách pomocí Comgate najdete v sekci bankovní převody a platby kartou. Případné dotazy nebo reklamace plateb přes Comgate směrujte na e-mail platby-podpora@comgate.cz nebo tel. +420228224267

Neuvedené body se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušným zákonem občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Nastartujte produktivitu

Za zkoušku nic nedáte

Pište obsah až 10x rychleji, zapojte své publikum a už nikdy se nepotýkejte s prázdnou stránkou. Textomet bude Váš soukromý tým copywriterů. Neúnavný a stále k dispozici.

  • Vyzkoušení zdarma
  • Bez kreditní karty
  • Podpora češtiny
  • 20+ vyladěných šablon